Rivew mẫu găng tay VINATOSA

Công Ty VINATOSA chuẩn bị xuất khẩu 6000 thùng găng tay tới MỸ

 

Lô hàng găng tay VINATOSA chuẩn bị được xuất khẩu

Tổng quan nhà máy sản xuất găng tay VINATOSA

Lô hàng găng tay VINATOSA chuẩn bị được xuất khẩu sang thành phố MUMBAI – ẤN ĐỘ

Các công nhân của nhà máy găng tay VINATOSA đang đóng gói sản phẩm