Khen thưởng nhân viên xuất sắc phòng Marketing 6 tháng cuối năm 2020

Khen thưởng nhân viên xuất sắc phòng Marketing 6 tháng cuối năm 2020

Từ nhận định của Ban Lãnh Đạo công ty: ‘Tôn vinh khen thưởng kịp thời là hiệu ứng lan tỏa, nâng cao tinh thần làm việc, quyết tậm đạt hiệu quả cao nhất của mỗi nhân viên Skyline. Chia sẻ những hình ảnh biểu dương tập thể và cán bộ nhân viên xuất sắc 6 tháng cuối năm 2020.

“Việc khen thưởng sẽ góp phần lượng hoá nỗ lực, đóng góp của CBNV Skyline, từ đó trở thành cơ sở quan trọng để xét bổ nhiệm cán bộ trong Skyline”, Tổng Giám Đốc nhận định Skyline đưa ra các chính sách tôn vinh khen thưởng là kịp thời cùng với hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp là một trong những hành động được ưu tiên hàng đầu.

Khen thưởng nhân viên xuất sắc phòng Marketing 6 tháng cuối năm 2020Nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!

Khen thưởng nhân viên xuất sắc phòng Marketing 6 tháng cuối năm 2020

Nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!

Từ những ngày đầu thành lập, Skyline luôn tin sẽ trở thành công ty hùng mạnh nhờ những con người Skyline, bằng cách tạo cho họ điều kiện phát triển tài năng, đầy đủ vật chất, phong phú tinh thần. Và bây giờ cũng vậy, Skyline thường xuyên tôn vinh tấm gương CBNV tích cực, hăng hái, đạt thành tích cao. Yếu tố con người là một trong 4 yếu tố quan trọng trong giá trị cốt lõi của Skyline là TÍN – TÂM – TRÍ – NHÂN.

Skyline có rất nhiều người tài và thông qua hình thức tôn vinh khen thưởng cũng là cách thúc đẩy, khai thác các nhân tố trẻ, tài giỏi trong toàn công ty từ bất kỳ trung tâm, phòng ban nào. Hình thức này cũng sẽ là một trong những hạt mầm nhỏ để Skyline tạo ra những “người hùng” để khẳng định thương hiệu Skyline tại Việt Nam. Những thành tích nổi bật của họ sẽ được cân nhắc trong con đường sự nghiệp ở Skyline.

.
.
.
.